Studiesenteret RKK Vefsn

Rådhuset

Postboks 560

8651 Mosjøen

 

Organisasjonsnummer:

844 824 122

 

Kontonummer: 

4530.05.00963

 

 

 

 

 

Universiteteter og Høgskoler vi samarbeider med

 

 

 

 

 

 

Høgskolen i Oslo og Akershus

 

 

 

 

 

 

 

 

Høgskolen i Innlandet

 

 

 

 

 

 

Nord Universitet

 

 

 

 

 

 

Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (HLB)

 

 

 

 

 

 

 

Nordland fagskole

Studiesenteret RKK Vefsn studiesentret studiesenter utdanning høyskole universitet skole skoler kompetanse kunnskap studier kurs opplæring konferanser seminar foredrag
kommune offentlig næringsliv Vefsn Grane Hattfjelldal Mosjøen Helgeland
web: info helgeland