Studiesenteret RKK Vefsn

Rådhuset

Postboks 560

8651 Mosjøen

 

Organisasjonsnummer:

844 824 122

 

Kontonummer: 

4530.05.00963

 

 

 

 

 

REGIONALE SAMARBEIDSPARTER

 

 

 

 

 

 

Nordland fylkeskommune

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesmannen i Nordland

 

 

 

 

 

 

 

KS Nordland

Studiesenteret RKK Vefsn studiesentret studiesenter utdanning høyskole universitet skole skoler kompetanse kunnskap studier kurs opplæring konferanser seminar foredrag
kommune offentlig næringsliv Vefsn Grane Hattfjelldal Mosjøen Helgeland
web: info helgeland