Studiesenteret RKK Vefsn

Rådhuset

Postboks 560

8651 Mosjøen

 

Organisasjonsnummer:

844 824 122

 

Kontonummer: 

4530.05.00963

 

 

 

 

 

Styret vårt består av:

 

Stian Skjærvik, rådmann i Hattfjelldal kommune (styreleder)

Erlend Eriksen, rådmann i Vefsn kommune

Tone Larsen, rådmann i Grane kommune

Amund Eriksen, Rådmann i hemnes Kommune

 

Følgende har møte- og talerett:

Christine Trones, ordfører i Hemnes kommune

Jann-Arne Løvdahl, ordfører i Vefsn kommune

Bjørn Ivar Lamo, ordfører i Grane kommune

Harald Lie, ordfører i Hattfjelldal kommune

Knut Gullesen, adm. direktør Norgesvindu

Arnfinn Olsen, fagorganisasjonene

Studiesenteret RKK Vefsn studiesentret studiesenter utdanning høyskole universitet skole skoler kompetanse kunnskap studier kurs opplæring konferanser seminar foredrag
kommune offentlig næringsliv Vefsn Grane Hattfjelldal Mosjøen Helgeland
web: info helgeland